In

Een tint is de kleurnuance die een bepaalde partij tegels kenmerkt. Aangezien het in een fabriek bijna onmogelijk is om tegels te produceren met een identiek gelijke kleur, verdeelt men de tegels onder in groepen met een bepaalde nuance, dus per tint, alvorens over te gaan tot verpakken.
Vaak wordt de tint aangegeven met een letter en op de verpakking aangegeven met een stempel (tint A, tint B).